Vi som stöder Filmkrets

 

För att denna inspirations- och utbildningsserie skulle kunna förverkligas har följande tre organisationer ställt upp med ett ekonomiskt stöd:

 

- Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor, lämnar budgetunderlag och årsredovisningar till regeringen samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.

www.folkbildning.se

 

- Kulturens Bildningsverksamhet

Kulturens Bildningsverksamhet – studieförbundet som skapats av och för kulturutövare. En bred verksamhet inom musik, dans, drama, film, bild/form, litteratur och media.

www.kulturens.se

 

- Sveriges Film- och Videoförbund

SFV är Sveriges Film- och Videoförbund och är en ideell organisation för Sveriges alla icke professionella filmare.

www.sfvforbund.se

 

Comments are closed.